Psychologia

6 czerwca, 2022 11:01 am

Jak pomóc dziecku w nauce matematyki

Matematyka to przedmiot, którego nauka może przyczyniać się do niepowodzeń. Szczególne trudności mogą mieć uczniowie z dysleksją rozwojową. Do generowania błędnych wyników może prowadzić nieczytelny lub mało precyzyjny zapis, przestawienie kolejności lub pomylenie cyfr lub niewłaściwe zastosowanie nawiasów. Pomimo, iż uczeń rozumie treści przewidziane w programie nauczania, powyższe błędy mogą powodować otrzymywanie negatywnych ocen. Jak […]

30 lipca, 2020 2:03 pm

Psychoterapia dzieci

Czy psychoterapia jest formą pomocy, z której mogą skorzystać dzieci? Mogłoby się wydawać, że psychoterapia jest formą pomocy dla osób dorosłych – świadomych tego, że mają trudności, których nie mogą sami przezwyciężyć i z pomocą psychoterapeuty chcą się nimi zająć. Z tego punktu widzenia, dzieci, które często nie są w stanie opisać słowami swoich przeżyć, […]

22 lipca, 2020 12:02 pm

Gotowość przedszkolna

Gotowość przedszkolna – kiedy jest dobry moment, aby dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną? Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie i wielu rodziców kilkulatków zastanawia się, czy ich dziecko może albo powinno pójść do przedszkola. Często zdarza się, że sytuacja życiowa, zawodowa rodziców jest taka, że nie mają innych możliwości opieki nad dzieckiem i […]

17 czerwca, 2020 11:04 am

Rozwój samodzielności u dziecka

Kiedy człowiek przychodzi na świat jest całkowicie zależny od innych, od swoich rodziców lub najbliższych opiekunów. Niemowlę jest zdane na ich wrażliwość, zmysł obserwacji i gotowość do zareagowania w razie potrzeby. Wielu dorosłych okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa spostrzega jako beztroski czas. Jednak jeśli się nad tym głębiej zastanowić to całkowita zależność niemowlęcia od innych […]

14 maja, 2020 1:34 am

O roli zabawy

„…Tym, co ma znaczenie uniwersalne i przynależy do zdrowia, jest zabawa…” D.W. Winnicott („Zabawa a rzeczywistość”) Słowa D.W. Winnicott ‘a – lekarza pediatry, psychoterapeuty – wskazują na to, jak niezwykle istotną rolę pełni zabawa – coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorną lub wręcz błahą sprawą. Być może zabawa kojarzy się przede wszystkim […]

14 maja, 2020 1:07 am

Zakręceni, ciągle w biegu

        Chciałabym podzielić się z Państwem moimi refleksjami dotyczącymi pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi problemy z zachowaniem.       15 lat temu, gdy rodzic miał problemy z wychowaniem swojego niesfornego dziecka, przychodził do psychologa z pytaniem: „Jaki popełniam błąd w dotarciu do mojego dziecka, co zrobić, by się dogadać z rozkapryszonym malcem?”. Obecnie, z powodu […]

14 maja, 2020 1:05 am

Szkoła dla rodziców

ZNACZENIE  ZAJĘĆ  WARSZTATOWYCH „Szkoła dla Rodziców” Od wielu lat, cyklicznie w naszej Poradni proponujemy rodzicom zajęcia dla osób dorosłych mające na celu wspomaganie trudu wychowywania dzieci. Zajęcia te to program psychoedukacyjny kierowany do rodziców dzieci w różnym wieku. Jest on oparty na treściach zaczerpniętych z pozycji książkowej dwóch autorek: Evelyn Faber i Adele Mazlish „Jak […]

14 maja, 2020 1:00 am

Pozytywna dyscyplina

Wstęp do metody „ Pozytywna Dyscyplina” Pracuję z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym. Rozmawiam z nimi, pocieszam, wspólnie staramy się znaleźć rozwiązanie problemu. Rodzice dzielą się ze mną różnymi trudnościami dotyczącymi wychowania dzieci. Są to często skrajne, trudne emocje, rywalizacja wśród rodzeństwa, walka o władzę i wiele innych. Rodzice przychodzą do psychologa w momencie, gdy […]

14 maja, 2020 12:40 am

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji kryzysowej, w której obecnie się znajdujemy?

Od kilku tygodni jesteśmy zalewani informacjami jak mamy postępować, żyć, rozmawiać w tej nowej sytuacji. Możemy odczuwać różne emocje, np. zagubienie, lęk o przyszłość, o najbliższych. Emocje te mogą powodować różne zachowania, np. nadmierną pracę, sprzątanie, skrupulatne wykonywanie wszystkich zaleceń, lub przeciwnie obśmiewanie problemu czy bunt. Nasze dzieci również są zanurzone w tej nowej sytuacji, […]