Seksuologia

  • Indywidualne konsultacje specjalistyczne
  • Poradnictwo i szkolenia

Nasza poradnia działa w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom (WSPD) – udziela kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym oraz ich rodzinom. Działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

Oferujemy:

  • diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
  • wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego,
  • pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci.

W ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom dzieci ich rodziny wspierają specjaliści z 24 warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz z 3 organizacji pozarządowych. Fundacja „Dzieci Niczyje” – obecna nazwa „Dajemy Dzieciom Siłę” jest  jednostką koordynująca działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.

Więcej informacji na temat Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom znajduje się na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”:

http://fdds.pl/oferta/pomoc-bezposrednia/

http://fdds.pl/placowki-wspd/

Ostania aktualizacja: 17 kwietnia 2020 14:15