Oferta

1 KROK- Konsultacja psychoterapeutyczna. Na konsultacje może skierować pedagog, psycholog, inny specjalista lub rodzic.
2 KROK- Kwalifikacja na terapię/ grupę rozwojową. Podejmowana przez terapeutę po kilku spotkaniach konsultacyjnych.
3 KROK- Psychoterapia.

OFERTA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • Terapia dzieci w wieku 3-12 r.ż.
  Agnieszka Prostko
  Agnieszka Słoniowska
 • Terapia młodzieży od 13 r.ż. Do ukończenia nauki oraz dorosłych (rodziców dzieci zakwalifikowanych do terapii)
  Małgorzata Kibart
  Magdalena Krakowian- Rząca
  Justyna SłobodzianTerapia relacji rodzic- dziecko (dla rodzin z małymi dziećmi 0-5 r.ż.)
  Agnieszka SłoniowskaTerapia rodzinna
  – Wspólne spotkania wszystkich członków rodziny
  – Terapia rodzicielska
  – Terapia rodzic- dziecko
  Aleksandra Gradowska

  Małgorzata Szydlik

GRUPA ROZWOJOWA

 • Grupa rozwojowo-profilaktyczna (dla licealistów)
  Justyna Słobodzian
  Małgorzata Szydlik

TERAPIA RODZINNA

 • Terapia relacji rodzic- dziecko (dla rodzin z małymi dziećmi 0-5 r.ż.)
  Agnieszka Słoniowska
 • Terapia rodzinna
  – Wspólne spotkania wszystkich członków rodziny
  – Terapia rodzicielska
  – Terapia rodzic- dziecko
  Aleksandra Gradowska

Kiedy jaką terapię wybrać?

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • Terapia dzieci w wieku 3-12 r.ż.
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami – częste wybuchy złości, krzyku, płaczu
  • zachowania agresywne i autoagresywne;
   nieśmiałość, wycofanie w relacjach z rówieśnikami lub z dorosłymi
  • dolegliwości fizyczne (bóle głowy, brzucha, zaparcia, brak apetytu, moczenie, problemy ze snem) występujące na tle psychicznym
  • trudności w zaadaptowaniu się do zmian – np. rozpoczęcie edukacji, narodziny rodzeństwa, rozstanie rodziców, śmierć bliskiej osoby
  • pogorszenie nastroju, ocen lub zachowania w szkole lub w domu
 • Terapia młodzieży od 13 r.ż. Do ukończenia nauki
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
   wycofanie i nieśmiałość
  • zachowania agresywne i autoagresywne
   długotrwale obniżony nastrój, myśli samobójcze podejmowanie zachowań ryzykownych (używki, ucieczki z domu itp.)
  • sytuacje kryzysowe
 • Terapia osób dorosłych (rodziców dzieci zakwalifikowanych do terapii)
  • spotkania psychoterapeuty dziecięcego z rodzicami odbywają się przed rozpoczęciem przez dziecko terapii oraz w trakcie jej trwania z częstotliwością uzależnioną od potrzeb. Ich celem jest współpraca terapeuty z rodzicami na rzecz pomocy dziecku

GRUPA ROZWOJOWA

 • Grupa rozwojowo- profilaktyczna dla licealistów, którzy chcieliby
  • lepiej poznać siebie
  • poznać nowych ludzi
  • nauczyć się efektywniej komunikować z innymi
  • uczyć się rozpoznawać i nazywać własne uczucia
  • posłuchać, co mówi do mnie moje ciało
  • podzielić się z innymi własnymi troskami

TERAPIA RODZINNA

 • Terapia rodzinna
  • gdy w rodzinie często dochodzi do kłótni i konfliktów między poszczególnymi członkami
  • członkowie rodziny nie czują ze sobą więzi, brakuje im bliskości, zrozumienia, wsparcia
  • gdy rodzina przeżywa kryzys spowodowany jakimś przytłaczającym, traumatycznym wydarzeniem, np. śmiercią któregoś z jej członków, utratą pracy, separacją, rozwodem, utratą nienarodzonego dziecka, zmianą otoczenia itp.
  • gdy w rodzinie występuje przemoc lub uzależnienia
  • gdy choruje dziecko lub inny członek rodziny
  • kiedy rodzice podejrzewają, że coś złego dzieje się z dzieckiem (izoluje się od bliskich, kolegów, ma coraz gorsze oceny w szkole, zachowuje się inaczej niż zwykle, stało się bardziej skryte lub małomówne);
  • kiedy dziecko nie chce się uczyć, wagaruje, popada w konflikty z rówieśnikami, źle się zachowuje
 • Terapia relacji rodzic- dziecko (dla rodzin z małymi dziećmi 0-5 r.ż.)
  • niepokój związany z rozwojem dziecka
  • trudności z karmieniem, spaniem, treningiem czystości;
  • nieradzenie sobie z emocjami
  • trudności z nawiązywaniem więzi i separacją
  • trudności w zaadoptowaniu się do zmian (np. pojawienie się rodzeństwa, rozstanie rodziców);
  • sytuacje w których odnalezienie się w roli rodzica budzi trudne emocje;
Ostania aktualizacja: 26 sierpnia 2019 13:12