Doradztwo zawodowe

OFERTA PORADNI W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych
 • opieka dla uczniów z problemami zdrowotnymi, orzeczeniami, niepełnosprawnościami –zapraszamy do skorzystania z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia
 • przekazywanie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy, dotyczących szkół, kryteriów naboru, różnych możliwościach zdobycia kwalifikacji, układanie ścieżek kariery – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu;
 • tworzenie  indywidualnych planów wsparcia zawodowego w oparciu o przeprowadzone diagnozy, uwzględniające  mocne strony uczniów lub też poprawę ich kompetencji społecznych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu/ uzyskaniu samodzielności zawodowej w życiu dorosłym.

 Praca grupowa z uczniami – warsztaty:
 

 • w szkołach podstawowych – warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz testy dla uczniów, dotyczące wyboru szkoły
 • w szkołach ponadpodstawowych – spotkania z uczniami dotyczące planowania karier

 
Współpraca z rodzicami:
 

 • indywidualne konsultacje z rodzicami, dotyczące zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu
 • przekazywanie informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą

           
Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:
 

 • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni dotyczące realizowanych zajęć warsztatowych, wskazówek do dalszej pracy z uczniami
 • szkolenia pedagogów szkolnych, doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego
 • wspólne działanie z wybranymi koordynatorami doradztwa zawodowego w SP – przekazywanie informacji dot. wyborów edukacyjnych uczniów, przeprowadzonych badań (za zgodą uczniów i rodziców)

Z uwagi na to, że w tym roku nie było możliwości udziału w dniach otwartych do szkół załączam link, gdzie młodzież może znaleźć szkoły zgodnie ze swoimi preferencjami.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22147_siegnij-po-wiecej

Przydatne linki:

Ostania aktualizacja: 22 kwietnia 2020 11:54