Komu wydajemy orzeczenia

Zespoły wydają orzeczenia i opinie WWRD dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Orzecznictwo Autyzmu i Zespołu Aspergera:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Warszawie obejmuje swoją opieką w zakresie orzecznictwa autyzmu i Zespołu Aspergera następujące dzielnice:

Praga Południe, Rembertów, Wawer, Warszawa-Wesoła

Nasza Poradnia nie wydaje orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedowidzenie i niedosłyszenie. Orzeczenia i opinie WWRD dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących w Warszawie wydaje Poradnia TOP na ul. Raszyńskiej.

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 14:01