Oferta dla szkół i placówek

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Warszawie współpracuje z placówkami oświatowymi ze swojego rejonu: przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Każda placówka jest objęta opieką wyznaczonego psychologa.

Psycholog rejonowy ds. przedszkola co najmniej raz w tygodniu (w zależności od liczebności placówki) pełni dyżury ze względu na zagrożenie epidemicznie do odwołania na terenie Poradni. W trakcie dyżurów psycholog konsultuje z nauczycielami napotykane przez nich problemy, udziela porad odnośnie metod i sposobów pracy z dzieckiem z określonymi trudnościami, wspiera proces udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, obserwuje dzieci w grupach, prowadzi wstępne badania psychologiczne oraz w miarę potrzeb zajęcia stymulujące rozwój, spotyka się z rodzicami oraz podejmuje inne działania, adekwatne do potrzeb danej placówki.

Psycholog rejonowy do spraw szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej odbywa regularne dyżury w szkole ze względu na zagrożenie epidemicznie do odwołania na terenie Poradni. Podczas wizyty psycholog konsultuje z nauczycielami i szkolnymi specjalistami zgłaszane przez nich problemy, jeżeli zachodzi potrzeba i możliwość prowadzi obserwacje w klasach lub spotyka się z rodzicami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 organizuje szkolenia dla nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek  zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Oferta szkoleń dla nauczycieli jest w każdym roku szkolnym jest dostosowywana do zgłaszanych potrzeb. Informacje o szkoleniach oraz rekrutacji są zamieszczane a stronie internetowej Poradni oraz przekazywane bezpośrednio do wszystkich szkół i placówek. Jest możliwość prowadzenia szkoleń w formie zdalnej.

Oferta szkoleń i warsztatów dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023

Temat  szkolenia/ warsztatuOsoba prowadząca
Pozytywna dyscyplina. Mgr I. Olichwiruk
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym.Mgr A. Prostko
Zagrożenie cyberprzestrzenią webinarMgr M. Kibart
Mgr M. Szydlik
Realizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznejMgr E. Wrzesień
Mgr K. Polnik
Inne formy wsparcia nauczycieli  
Poradnictwo seksuologiczne dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych Mgr S. Michalczewska
Mediacje Mgr R. Karwat
Interwencja kryzysowa Mgr R. Karwat
Siec współpracy dla psychologów i pedagogów przedszkolnychMgr A. Zawacka
Mgr R. Karwat
Warsztaty dla młodzieży licealnej i dzieci z klas VII, VIII:
„Psychologia konfliktu”
„Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów”
Mgr R. Karwat
Warsztaty dla dzieci:
„Konflikt i jak go rozwiązać”
„Współpraca w grupie”
Mgr R. Karwat

O terminach kolejnych szkoleń Poradnia będzie informować na bieżąco.

Szkolenia Rad Pedagogicznych – prosimy o kontakt z Dyrektorem Poradni.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży – prosimy o kontakt z prowadzącym R. Karwat

Ostania aktualizacja: 28 października 2022 14:24