Procedura zapisu na zajęcia grupowe

Zgłoszenia na zajęcia grupowe są przyjmowane w sekretariacie poradni osobiście lub telefonicznie. O terminach przyjmowania zgłoszeń decydują osoby prowadzące poszczególne zajęcia.

Niektóre grupowe zajęcia np. terapia grupowa, czy grupy wsparcia wymagają wstępnej rozmowy konsultacyjnej z prowadzącymi.

Ostania aktualizacja: 3 kwietnia 2020 22:05