Procedura zapisu na terapię pedagogiczną

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW KL. VI-VIII NA ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE

1. Na zajęcia terapii pedagogicznej dla klas VI-VIII przyjmowane są wyłącznie dzieci posiadające opinię o specyficznych trudnościach szkolnych wydaną przez poradnię psychologiczną

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają uczniowie nie uczęszczający do tej pory na zajęcia terapeutyczne

3. Na zajęcia cotygodniowe zostaną zakwalifikowani jedynie uczniowie z głębokimi zaburzeniami dyslektycznymi; uczniowie z klas VI-VIII posiadający umiarkowane i lekkie deficyty dyslektyczne będą uczęszczali na zajęcia w trybie konsultacyjnym (raz w miesiącu)

4. Rodzice dzieci z kl. VI-VIII chcący zapisać swoje dziecko na zajęcia terapii pedagogicznej zobligowani są do złożenia do dnia 10.09.2022r w sekretariacie Poradni WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA ZAJĘCIAMI TERAPEUTYCZNYMI. Terapeuta pedagogiczny po przeanalizowaniu wszystkich wniosków zadecyduje o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia i zaproponuje rodzicom wolny termin

5. Dziecko zostaje zakwalifikowane na zajęcia na okres od października do połowy czerwca danego roku szkolnego

Pobierz
WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA KL. VI-VIII ZAJĘCIAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ30.08.2022 00:00
Pobierz

Pobierz
Ostania aktualizacja: 30 sierpnia 2022 12:43