Procedura zapisu na diagnozę i terapię integracji sensorycznej

1. Na diagnozę przebiegu procesów integracji sensorycznej przyjmowane są dzieci z rejonu działania poradni skierowane przez pracującego w naszej poradni psychologa.

2. Na terapię SI w naszej Poradni przyjmowane są dzieci z rejonu działania Poradni w wieku przedszkolnym.

3. Podstawą do przyjęcia dziecka jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy) diagnoza procesów integracji sensorycznej.

4. W zajęciach uczestniczą dzieci, które nie uczęszczają na terapię SI w przedszkolu, szkole lub gabinecie prywatnym.

5. Dziecko uczestniczy w zajęciach w wymiarze 1 raz w tygodniu (o czasie trwania pojedynczych zajęć decyduje terapeuta).

6. Terapia SI w Poradni trwa maksymalnie jeden rok szkolny.

7. O ewentualnym wydłużeniu czasu trwania terapii dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje zespół terapeutów SI.

8. Rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia terapeuty o nieobecności dziecka na zajęciach.

9. Nie wydłuża się zajęć w przypadku spóźnienia dziecka. Nie odpracowujemy zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia lekarskiego czy urlopu terapeuty.

10. Trzy kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka lub 50% nieobecności dziecka na wszystkich zajęciach w semestrze szkolnym, oznaczają skreślenie z listy uczestników i zakończenie terapii.

11. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zdrowe (bez przeziębień, gorączki, grypy, biegunki, bólów brzucha czy głowy, urazów, wysypek itp.), w innym wypadku terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.

12. Dzieci uczestniczące w zajęciach powinny mieć wygodny, sportowy strój, który nie krępuje ruchów.

13. Ze względu na charakter terapii, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć, dziecko nie powinno spożywać pokarmów.

14. W przypadku kiedy dziecko rozpoczyna trening słuchowy metodą Tomatisa lub Johanssena (w Poradni, gabinecie prywatnym itd.), konieczne jest zawieszenie terapii metodą Integracji Sensorycznej na czas trwania treningu.

15. Rozpoczynając terapię rodzice zobowiązują się do współpracy z terapeutą i do wykonywania w domu zaleceń terapeuty.
ZAPISY NA TERAPIĘ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
1. W dniu 12.09.2023 od godz. 10.00 zostanie udostępniona ankieta do zapisów na stronie www.ppp4.edu.pl.
2. Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym.
3. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń
4. Ilość miejsc jest ograniczona
5. Do rodziców dzieci zakwalifikowanych na terapię w ciągu tygodnia od dnia logowania oddzwoni terapeuta w celu ustalenia grafika zajęć
6. Brak informacji zwrotnej ze strony Poradni oznacza, że dziecko nie zostało zakwalifikowane na zajęcia


Ostania aktualizacja: 9 września 2023 10:58