Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

  • Kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalnych
  • Udzielanie informacji o szkołach specjalnych, placówkach integracyjnych oraz instytucjach świadczących pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak również przepisach prawa oświatowego
  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu technik uczenia się, komunikacji społecznej i innych
  • Udzielanie rodzicom wskazówek i instruktażu dotyczącego pracy nad wspieraniem potencjału dziecka oraz wyrównaniem deficytów rozwojowych
  • Udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc w budowaniu systemu wychowawczego i dobrych relacji
  • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • Wpieranie rodziców w planowaniu procesów terapeutycznych, kierowanie do specjalistów poradni i innych placówek
  • Udzielaniu pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  • Poradnictwo seksuologiczne
Ostania aktualizacja: 17 września 2019 08:55