Rozwój ruchowy dziecka

14 maja, 2020 12:28 am

Sensoryczno-motoryczne ABC, czyli jak stymulować prawidłowy rozwój dzieci do 3 roku życia

część I – wiek 0 -6 miesięcy      Rozwój człowieka to proces, podczas którego dziecko nabywa umiejętności (uczy się) poprzez doświadczenia. Informacje płynące ze wszystkich zmysłów docierają do niedojrzałego mózgu, który je segreguje, interpretuje i łączy ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami tak, aby móc na nie zareagować. Pierwsze 2 lata życia określane są okresem sensoryczno-motorycznym, […]