Oferta warsztatów i zajęć grupowych

OFERTA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  
TUS, dzieci (kl. II-III) X 2021, druga połowaMgr M. Borowska
Mgr I. Olichwiruk
Terapia ręki (kl. I-II) X 2021Mgr  E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak

Terapia odruchów pierwotnych (od 5,6 roku życia)
Od IX 2021Mgr S. Michalczewska
Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej (dla dzieci 4-5-lat) X 2021 Mgr E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak
Sensoplastyka zajęcia grupoweX 2021 -VI 2022Mgr. M. Ulatowska -Radzka
Trening słuchowy dla dzieci 6-letnich przygotowujący do nauki czytania i pisania. I  i II semestr 2021/2022
Dwie grupy. W I semestrze od października do grudnia (10 spotkań)W II semestrze od lutego do kwietnia (10 spotkań)
Mgr I. Zalech,
Mgr I. Barcikowska
Trening ortograficzny dla klas  III I i II semestr 2021/2022 Mgr Barcikowska
Trening czytania z elementami metody Warnkego ( kl. IV-V) I i II semestr 2021/2022 Mgr B. Kalinowska
„Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych (6-latki) II semestr 2021/2022 Mgr R. Karwat
Trening słuchowo-językowy (kl. IV-V) II semestr 2021/2022 Mgr B. Kalinowska
Zajęcia grafomotoryczne z elementami SI, dla dzieci leworęcznych III 2022 Mgr M. Borowska
Mgr I. Olichwiruk
Matematyka w praktyce kl. IVX 2021 -VI 2022 Mgr. I. Murawska
Zabawy z Tabliczką mnożeniaX 2021- I 2022 Mgr. I. Murawska
Trening uwagi słuchowej – zajęcia po zakończeniu terapii X 2021 – VI 2022  Mgr S. Jączak

Zajęcia dla młodzieży  
Grupa terapeutyczna dla młodzieży licealnej X 2021-VI 2022 Mgr J. Słobodzian, Mgr M. Szydlik
Doradztwo edukacyjno- zawodowe I II semestr
Mgr Ewa Wrzesień
Grupa terapeutyczna dla młodzieży z ZA

Zajęcia dla rodziców i nauczycieli
Poradnictwo seksuologiczne dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych I-II semestr Mgr Sylwia Michalczewska
Grupa wsparcia dla nauczycieli terapeutów pedagogicznych „Terapeuta pedagogiczny na starcie” I-II semestr Mgr I.Murawska
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ASD I –II semestr od X 2022 Mgr M. Szydlik, Mgr M. Kibart
„Szkoła dla rodziców” warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzicówII semestrMrg. I. Zalech, Mgr. M. Borowska
Ostania aktualizacja: 3 grudnia 2021 14:41