Oferta warsztatów i zajęć grupowych

OFERTA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  
Zajęcia dla dzieci leworęcznych (kl.0-I) I semestrMgr M. Borowska
Mgr I. Olichwiruk
Terapia ręki (kl. I-II) X 2019- II 2020Mgr  E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak
Terapia ręki (kl. 0- I) III – V 2020Mgr  E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak
Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej (dla dzieci 4-5-lat) X 2019- II 2020 Mgr E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak
Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci z Zespołem Aspergera (kl. I) X 2019 Mgr M. Ciosek
Mgr O. Markowska
„Bajkoterapia” dla dzieci nieśmiałych  (5-6 lat) II semestr Mgr O. Markowska,
Mgr M. Ciosek
Trening słuchowy dla dzieci 6-letnich I  i II semestr Mgr I. Zalech,
Mgr I. Barcikowska
Trening ortograficzny dla klas  III I i II semestr Mgr Barcikowska
Trening czytania z elementami metody Warnkego ( kl. IV-V) I i II semestr Mgr B. Kalinowska
„Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych (6-latki) II semestr Mgr R. Karwat
Trening słuchowo-językowy (kl. IV-V) II –VI 2020 Mgr B. Kalinowska
„Czytam i wiem” Zajęcia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem (klVI) 15.10.2019 – 17.12.2019 Mgr I. Murawska
„Ortograficzny labirynt” zajęcia doskonalące umiejętność poprawnej pisowni (kl. VI)   25.02. 2020 – 28.04.2020 Mgr I. Murawska
„Matematyka w praktyce”  zajęcia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych (kl. III) 01.04. 2020 –20.05.2020   Mgr I. Murawska

Zajęcia dla młodzieży  
Grupa terapeutyczna dla młodzieży licealnej X 2019-VI 2020 Mgr J. Słobodzian, Mgr M. Szydlik
Doradztwo edukacyjno- zawodowe I II semestr Mgr Ewa Wrzesień

Zajęcia dla rodziców i nauczycieli
Poradnictwo seksuologiczne dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych I-II semestr Mgr Sylwia Michalczewska
Grupa wsparcia dla nauczycieli I-II semestr Mgr Olga Markowska
Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „ Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” X-XI 2019 Mgr A. Prostko
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ASD I –II semestr od X 2019 Mgr M. Szydlik, Mgr M. Kibart
Warsztat dla rodziców dzieci 5-6 letnich przygotowujących do nauki czytani i pisania „Moje dziecko dobry uczeń” X 2019 Mgr M. Siczek
Warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Ryzyko dysleksji w przedszkolu” V 2020 Mgr M. Siczek
Ostania aktualizacja: 2 grudnia 2019 11:13