Oferta warsztatów i zajęć grupowych

OFERTA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  
TUS, dzieci (kl. II-III) X 2020, druga połowaMgr M. Borowska
Mgr I. Olichwiruk
Terapia ręki (kl. I-II) X 2020Mgr  E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak

Terapia odruchów pierwotnych (od 5,6 roku życia)
Od IX 2020Mgr S. Michalczewska
Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej (dla dzieci 4-5-lat) X 2020 Mgr E. Adaszewska
Mgr K. Jędrzejczak
Sensoplastyka zajęcia grupoweX 2020 -VI 2021Mgr. M. Ulatowska -Radzka
„Projekt KODOWANIE”II-VI 2021 Mgr. I. Murawska
Trening słuchowy dla dzieci 6-letnich przygotowujący do nauki czytania i pisania. I  i II semestr 2020/2021
Dwie grupy. W I semestrze od października do grudnia (10 spotkań)W II semestrze od lutego do kwietnia (10 spotkań)
Mgr I. Zalech,
Mgr I. Barcikowska
Trening ortograficzny dla klas  III I i II semestr 2020/2021 Mgr Barcikowska
Trening czytania z elementami metody Warnkego ( kl. IV-V) I i II semestr 2020/2021 Mgr B. Kalinowska
„Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych (6-latki) II semestr Mgr R. Karwat
Trening słuchowo-językowy (kl. IV-V) II semestr 2020/2021 Mgr B. Kalinowska
Zajęcia grafomotoryczne z elementami SI, dla dzieci leworęcznych III 2021 Mgr M. Borowska
Mgr I. Olichwiruk
Matematyka w praktyce kl. IVX 2020 -VI 2021 Mgr. I. Murawska
Zabawy z Tabliczką mnożeniaX 2020- I 2021 Mgr. I. Murawska
Trening uwagi słuchowej – zajęcia po zakończeniu terapii X2020 – VI 2021  Mgr S. Jączak

Zajęcia dla młodzieży  
Grupa terapeutyczna dla młodzieży licealnej X 2020-VI 2021 Mgr J. Słobodzian, Mgr M. Szydlik
Doradztwo edukacyjno- zawodowe I II semestr Mgr Ewa Wrzesień

Zajęcia dla rodziców i nauczycieli
Poradnictwo seksuologiczne dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych I-II semestr Mgr Sylwia Michalczewska
Grupa wsparcia dla nauczycieli terapeutów pedagogicznych „Terapeuta pedagogiczny na starcie” I-II semestr Mgr I.Murawska
Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” X 2020 Mgr A. Prostko
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ASD I –II semestr od X 2020 Mgr M. Szydlik, Mgr M. Kibart
„Szkoła dla rodziców” warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzicówII semestrMrg. I. Zalech, Mgr. M. Borowska
Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci”
II semestr Mgr A. ProstkoOstania aktualizacja: 14 września 2020 09:30