Jak uzyskać orzeczenie krok po kroku

Krok 1

Zgromadzenie dokumentacji:

  • Opinia ze szkoły/przedszkola o funkcjonowaniu dziecka
  • Zaświadczenie lekarskie jeśli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia
  • Ewentualnie inne dokumenty uzasadniające wniosek

Jeśli dziecko było diagnozowane wcześniej w innej Poradni – złożenie tam wniosku o przeniesienie do naszej Poradni teczki z dokumentacją.

Krok 2

Kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Poradni pod nr tel. 22 810 20 29. Umówienie na wizytę z psychologiem prowadzącym oraz jeśli to będzie konieczne z innymi specjalistami.

Krok 3

Wizyta u psychologa, w trakcie której należy złożyć komplet dokumentów oraz złożyć wniosek o wydanie orzeczenia. Psycholog przeprowadza wywiad psychologiczny oraz inne niezbędne badania psychologiczne, udziela wszelkich informacji i kieruje dalszym postępowaniem.

Krok 4

Wizyty u pozostałych specjalistów zgodnie z potrzebami (jeżeli wnioskodawca nie posiada wystarczającej dokumentacji w zakresie badań pedagogicznych, logopedycznych) – zgodnie z harmonogramem ustalanym w sekretariacie podczas zapisu.

Krok 5

Sprawa zostaje rozpatrywana przez zespół orzekający w terminie o którym wnioskodawca zostaje poinformowany przez Poradnię.

Krok 6

Orzeczenie można odebrać w sekretariacie Poradni osobiście lub poprzez upoważnioną osobę.

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca posiada pełną dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-Pedagogicznych istnieje możliwość złożenia wniosku do zespołu orzekającego z pominięciem diagnostyki przeprowadzanej przez Poradnię.

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 14:02