Procedura zapisu na terapię Warnkego

Na diagnozę metodą Warnkego kieruje psycholog lub pedagog Poradni, po uprzednim badaniu psychologiczno-pedagogicznym. Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni, w kolejności zgłoszeń. Po wykonaniu diagnozy rodzic/opiekun dziecka otrzymuje pisemną diagnozę i decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na w/w terapię. Ta odbywa się, w miarę wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością przeprowadzonych diagnoz.

Ostania aktualizacja: 3 listopada 2019 17:08