ePUAP

Aby wysłać pismo do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, należy:

1) zalogować się do systemu EPUAP na stronie https://epuap.gov.pl i wyszukać w katalogu spraw: Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub kliknąć w poniższy link:
 https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

2) następnie kliknąć przycisk „Załatw sprawę” widoczny po prawej stronie, nastąpi przekierowanie.

3) w polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisz miniumum 3 znaki” należy wpisać: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
 (03-806 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE)

4) wypełniamy pozostałe pola i opisujemy zgłaszaną sprawę. W przypadku wysyłania wniosku należy wpierw pobrać taki wniosek ze strony (zakładka druki), wypełnić i podpisać dokument, zeskanować i dodać jako załącznik.

5) Po uzupełnieniu przygotowania pisma wybrać opcję „podpisz i wyślij” i dalej wybrać, czy dokument ma zostać podpisany „podpisem zaufanym” czy „podpisem kwalifikowanym”. Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu a sprawa zostanie zgłoszona do wskazanej instytucji.

Ostania aktualizacja: 16 listopada 2021 13:21