Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
 • Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej
 • Diagnoza specyficznych trudności matematycznych
 • Diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Badanie dojrzałości procesów integracji sensomotorycznej
 • Ocena rozwoju ruchowego niemowląt
 • Badania sondażowe dzieci uczęszczających na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • Diagnoza logopedyczna
Ostania aktualizacja: 18 września 2019 09:37