Procedura zapisu na terapię Tomatisa

Na wstępne badania do terapii metodą Tomatisa kieruje psycholog poradni. Po uzyskaniu takiego wskazania rodzice mogą telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni zapiać dziecko na badania kwalifikacyjne do specjalisty zajmującego się terapią Tomatisa. Po wstępnych badaniach specjalista kwalifikuje dziecko do udziału w terapii. Liczba miejsc na terapię w danym roku szkolnym jest ograniczona. Przyjęcia odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Trening metodą Tomatisa wykonywany jest zazwyczaj w 3 seriach oddzielonych 3-8 tygodniowymi przerwami. Czas trwania poszczególnych serii to 30, 15 i kolejne 15 godzin. Codziennie sesje trwają średnio po 2 godziny.

Treningi słuchowe Tomatisa skierowane są do dzieci

  • z zaburzeniami zachowania (ADHD), 
  • rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), 
  • z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. 
  • borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.),
  •  problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią,
  • trudnościami językowymi np. opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy.
Ostania aktualizacja: 3 kwietnia 2020 21:59