Procedura zapisu na terapię logopedyczną

Procedura rekrutacji na terapię logopedyczną:

 • Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla:
  • Dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych, zamieszkałe w rejonie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
  • Dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
 • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię, rodzic od 04.09.2023r. do 11.09.2023r. zobowiązany jest skontaktować się z logopedą w celu ustalenia nowego terminu terapii, po tym czasie wolne terminy udostępnione będą do rekrutacji nowych dzieci,
 • Do rekrutacji może przystąpić dziecko po wcześniejszej diagnozie psychologicznej i logopedycznej na terenie poradni.
 • Proces rekrutacyjny dla nowych pacjentów rozpoczyna się 12 września 2023 r., poprzez wypełnienie ankiety Forms udostępnionej na stronie Poradni.
 • Terapia w poradni trwa maksymalnie dwa lata
 • O ewentualnym wydłużeniu czasu trwania terapii dzieci decyduje zespół logopedów.
 • Dzieci korzystające z zajęć logopedycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza (np. placówki NFZ, fundacje) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
 • Terapia logopedyczna odbywa się co 2 tygodnie, zajęcia trwają około 45 min.
 • Zajęcia trwają od października do końca czerwca.
 • Dzieci do 4 r.ż. oraz dzieci od 11 r.ż. przyjmowane są na terapię w formie konsultacji, o częstotliwości spotkań decyduje logopeda.
 •  O przyjęciu nowych dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie powyższych kryteriów rekrutacyjnych.
 • Z rodzicami dzieci które dostały się na terapię, logopeda skontaktuje się telefonicznie.
Ostania aktualizacja: 5 lipca 2023 16:01