Procedura zapisu na terapię logopedyczną

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla:

 • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
 • Dzieci nie uczęszczające do placówek oświatowych, zamieszkałe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
 • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka po przeprowadzonej uprzednio diagnozie logopedycznej podejmuje logopeda  uwzględniając następujące kryteria:
  – dziecko uczęszcza do placówki, w której nie jest zatrudniony logopeda,
  -zakres i głębokość zaburzeń oraz nasilenie trudności dziecka.
 • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię oraz dzieci z listy rezerwowej z poprzedniego roku szkolnego 
 • Proces rekrutacyjny rozpoczyna się 15 września od godziny 12:00
 • Dzieci korzystające z zajęć logopedycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza (np. placówki NFZ) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
 • Dzieci do 4 r.ż. oraz dzieci od 11 r.ż. przyjmowane są na terapię w formie konsultacji, o częstotliwości spotkań decyduje logopeda.
Ostania aktualizacja: 23 czerwca 2021 14:39