Procedura zapisu na terapię logopedyczną

Procedura rekrutacji na terapię logopedyczną: 

  • Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla: 
  • Dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych, zamieszkałe w rejonie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 
  • Dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 
  • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię, rodzic od 01.09.2022r. do 09.09.2022r. zobowiązany jest skontaktować się z logopedą w celu ustalenia nowego terminu terapii, po tym czasie wolne terminy udostępnione będą do rekrutacji nowych dzieci, 
  • Do rekrutacji może przystąpić dziecko po wcześniejszej diagnozie psychologicznej i logopedycznej na terenie poradni.  
  • Proces rekrutacyjny dla nowych pacjentów rozpoczyna się 12 września o godz. 12.00. 
  • Dzieci korzystające z zajęć logopedycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza (np. placówki NFZ, fundacje) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc. 
  • Terapia logopedyczna odbywa się co 2 tygodnie, zajęcia trwają około 45 min. 
  • Zajęcia trwają od połowy września do końca roku szkolnego. 
  • Dzieci do 4 r.ż. oraz dzieci od 11 r.ż. przyjmowane są na terapię w formie konsultacji, o częstotliwości spotkań decyduje logopeda. 
Ostania aktualizacja: 5 lipca 2022 10:57