Procedura zapisu i udziału w terapii logopedycznej

Procedura rekrutacji na terapię logopedyczną:

 • Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla:
  • Dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych, zamieszkałe w rejonie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
  • Dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) na terenie rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
 • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące terapię, rodzic od 04.09.2023r. do 11.09.2023r. zobowiązany jest skontaktować się z logopedą w celu ustalenia nowego terminu terapii, po tym czasie wolne terminy udostępnione będą do rekrutacji nowych dzieci,
 • Do rekrutacji może przystąpić dziecko po wcześniejszej diagnozie psychologicznej i logopedycznej na terenie poradni.
 • Proces rekrutacyjny dla nowych pacjentów rozpoczyna się 12 września 2023 r., poprzez wypełnienie ankiety Forms udostępnionej na stronie Poradni.
 • Terapia w poradni trwa maksymalnie dwa lata
 • O ewentualnym wydłużeniu czasu trwania terapii dzieci decyduje zespół logopedów.
 • Dzieci korzystające z zajęć logopedycznych poza placówką oświatową do której uczęszcza (np. placówki NFZ, fundacje) przyjmowane są w przypadku pozostania wolnych miejsc.
 • Terapia logopedyczna odbywa się co 2 tygodnie, zajęcia trwają około 45 min.
 • Zajęcia trwają od października do końca czerwca.
 • Dzieci do 4 r.ż. oraz dzieci od 11 r.ż. przyjmowane są na terapię w formie konsultacji, o częstotliwości spotkań decyduje logopeda.
 •  O przyjęciu nowych dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie powyższych kryteriów rekrutacyjnych.
 • Z rodzicami dzieci które dostały się na terapię, logopeda skontaktuje się telefonicznie.

PROCEDURA UCZESTNICTWA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Podstawowym warunkiem terapii logopedycznej ścisła i systematyczna współpraca między logopedą a rodzicami (rodzicem).

2. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie i trwają ok. 45 min.

3. Rodzic powinien realizować w domu zalecenia terapeuty i omawiać systematycznie trudności oraz postępy dziecka w celu zwiększenia efektywności terapii.

4. O nieobecności swojego dziecka rodzic informuje logopedę bezpośrednio lub pozostawiając wiadomość w sekretariacie Poradni, nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

5. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach lub ponad 50% nieobecności dziecka w semestrze(I semestr IX-I, II semestr II-VI) oznaczają, że dziecko zostaje automatyczne z nich wykreślone.

6. Dziecko na zajęcia przychodzi zdrowe bez kataru, kaszlu, logopeda ma prawo odmówić przyjęcia dziecka lub przerwać zajęcia w przypadku stwierdzenia powyższych objawów.

7. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, zostają one skrócone o czas spóźnienia. (w przypadku spóźnienia powyżej 15 min. zajęcia zostają odwołane z adnotacją nieobecności)

8. Na każde zajęcia dziecko przynosi teczkę lub zeszyt z materiałami od logopedy.

Ostania aktualizacja: 12 grudnia 2023 14:53