Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji przedszkolnej.

Zgłoszenia przyjmowane są na początku roku szkolnego (pierwszy tydzień września).

Pierwszeństwo mają dzieci:

kontynuujące terapię,

dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera,

dzieci z rejonu działania Poradni.

Zajęcia w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 w Warszawie odbywają się w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo. Czas i forma zajęć jest dostosowana do stanu psychofizycznego dziecka i do jego potrzeb.

Ostania aktualizacja: 18 września 2019 23:18