Warszawski System Doradztwa Zawodowego – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

Ostania aktualizacja: 18 maja 2022 17:51