Sylwia Michalczewska Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Jest w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 3 r.ż. W poradni zajmuje się konsultacjami z zakresu seksuologii. Prowadzi diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:29