Sylwia Jączak Pedagog, nauczyciel dyplomowany, wyższe wykształcenie uniwersyteckie.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie i uzyskała międzynarodowy certyfikat w zakresie Terapii Pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapetów Integracji Sensorycznej oraz Terapeuty Stymulacji Audio – Psycho – Lingwistycznej za pomocą Metody Tomatisa, organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto ukończyła kurs szkoleniowy, w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, w zakresie Terapii Ręki. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto prowadzi zajęcia z terapii ręki oraz korekcyjno – kompensacyjne.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:21