Renata Karwat Wicedyrektor Poradni, psycholog, mediator, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z mediacji. Ukończyła szkołę psychoterapii zorientowanej na proces. Jest absolwentką szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, konsultacjami wychowawczymi i warsztatami dla rodziców oraz mediacjami.

Ostania aktualizacja: 12 kwietnia 2024 16:20