Olga Markowska Psycholog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydział psychologii, specjalizacja kliniczna dziecka. Ukończyła wy dział logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi .

Zajmuje się diagnozą, terapią, wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku O-7 lat. Jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego. Prowadzi diagnozę i terapię SI.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:30