Monika Ulatowska-Radzka Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych APS w Warszawie na kierunku: Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wielu warszawskich placówkach oświatowych: przedszkola, szkoła podstawowa specjalna nr 177 , Centrum Terapii PROMITIS, TPD „Helenów”, DPS „Na Przedwiośniu”

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, m.in.; Diagnosta w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym, terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem, techniki stosowanej analizy zachowania (SAZ) w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne.

W poradni sprawuje opiekę psychologiczną nad przedszkolami i prowadzi terapię integracji sensorycznej.

Ostania aktualizacja: 30 sierpnia 2021 14:02