Monika Potrząsaj Psycholog, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w specjalizacji psychologia kliniczna. Ukończyła także studia pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej, w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, społecznych oraz rozwojowych dzieci. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i rozwojową dzieci w wieku szkolnym. 

Doświadczenie swoje zdobywała w warszawskich placówkach oświatowych. 

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:49