Monika Borowska Pedagog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na dwóch kierunkach pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej i pedagogiki korekcyjno – wyrównawczej.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą.

Uczestniczka wielu kursów doskonalących w zakresie: terapii ręki i usprawniania funkcji grafomotorycznych, arteterapii, diagnozy i terapii funkcji wzrokowych i słuchowych, patomechanizmów zaburzeń emocjonalnych, pracy z dzieckiem z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Posiada uprawnienia realizatora ,, Szkoły dla rodziców’’

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, diagnozą orzeczniczą. Prowadzi także terapię grupową TUS dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla rodziców. Uczestniczy w pracach Zespołu Orzekającego.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:11