Katarzyna Polnik Wicedyrektor Poradni. Nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie na kierunkach pedagogika specjalna oraz logopedia. Posiada międzynarodowy certyfikat Pedagogiki Terapeutycznej Montessori uzyskany na UJ w Krakowie oraz certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na APS w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą na UW w Warszawie.

W poradni zajmuje się głównie diagnozą pedagogiczną do orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pracą w zespole diagnozy funkcjonalnej małego dziecka.

Ostania aktualizacja: 17 kwietnia 2024 12:29