Katarzyna Okulicz-Kozaryn Psycholog, nauczyciel dyplomowany

Wieloletni dyrektor poradni. Absolwentka psychologii wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Pomagania Andrzeja Samsona i studium „Terapia w oświacie”. Doświadczenie zbierała w pracy w szkole i przedszkolu specjalnym, w sanatorium neuropsychiatrycznym, domu dziecka. Wyróżniona Medalem Edukacji Narodowej i nagrodami Prezydenta Warszawy, Burmistrza Dzielnicy, Starosty Powiatu Warszawskiego.

W poradni zajmuje się badaniami psychologicznymi pod kątem orzecznictwa specjalnego. Przewodniczy Zespołom Orzekającym: o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:33