Katarzyna Jędrzejczak Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki na tej samej uczelni.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach jako logopeda.

W Poradni zajmuje się konsultacjami logopedycznymi u najmłodszych dzieci, do 3 roku życia, diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych w rejonie działań Poradni, terapią pedagogiczną dzieci z klas I-II z trudnościami w nauce matematyki. Prowadzi również terapią ręki oraz zajęcia grupowe „Stymulujące rozwój małej motoryki z elementami grafomotoryki”, „Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji”.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:22