Iwona Zalech Psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek: psychologia osobowości.

Ukończyła studia podyplomowe studium logopedii oraz kwalifikacyjne studium socjoterapii. Posiada europejski Certyfikat Realizatora Programu „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W poradni zajmuje się diagnozą i poradnictwem dla uczniów szkół podstawowych.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:59