Iwona Murawska Pedagog, terapeuta, nauczyciel mianowany

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – kierunek Pedagogika, specjalność Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z uczniami w różnym wieku (pedagog szkolny w gimnazjum dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, terapeuta pedagogiczny w szkole podstawowej). Wiedzę oraz kompetencje zawodowe poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:31