Ewa Wrzesień Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe Psycholog i pedagog we współczesnej szkole na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Jest doradcą zawodowym, absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem zawodowym. Realizowała wiele projektów edukacyjnych, a jej uczniowie zostawali laureatami i finalistami konkursów i olimpiad z zakresu planowania własnej kariery zawodowej. Była wykładowcą w Instytucje Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” na kierunku Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe. Ukończyła szereg kursów certyfikowanych z zakresu doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz indywidualną diagnozę preferencji zawodowych.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:58