Ewa Adaszewska Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki na tej samej uczelni.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w warszawskich przedszkolach. Przez wiele lat pracowała w dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jako logopeda. 

W Poradni pracuje w dziale orzecznictwa specjalnego prowadząc diagnozy pedagogiczne i  logopedyczne. Prowadzi grupowe zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju mowy małych dzieci oraz zajęcia stymulujące rozwój poznawczy. Specjalizuje się również w terapii ręki.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:05