Ewa Adaszewska Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki na tej samej uczelni.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w warszawskich przedszkolach.

W Poradni pracuje w dziale orzecznictwa specjalnego prowadząc diagnozy logopedyczne, zajmuje się także terapią logopedyczną w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi grupowe zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju mowy małych dzieci oraz zajęcia stymulujące rozwój poznawczy. Specjalizuje się również w terapii ręki.

Ostania aktualizacja: 15 kwietnia 2020 09:22