Elżbieta Szabla Pedagog, socjolog

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunek socjologia, specjalność socjologia wychowania i pedagogika resocjalizacyjna oraz Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie kierunek pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie
w Warszawie w zakresie integracji sensorycznej i uzyskała certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs szkoleniowy Terapii Ręki w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości i jest certyfikowanym terapeutą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich placówkach oświatowych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Ostania aktualizacja: 17 kwietnia 2024 08:38