Izabela Czupryńska psycholog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii, specjalizacje – psychologia wychowawcza, psychologia organizacji i pracy. Ukończyła także studium Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz odbyła wolontariat pracy z dziećmi z ADHD w Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania oświatą. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy trudności szkolnych, emocjonalnych, społecznych oraz rozwojowych dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

W poradni zajmuje się terapią rodzin, diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce i zachowaniu. Prowadziła zajęcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością. Współpracuje z kadrą szkolną w celu stworzenia optymalnego wsparcia dla dziecka. Prowadzi z rodzicami konsultacje, wzmacniające ich kompetencje wychowawcze

Ostania aktualizacja: 23 kwietnia 2024 13:06