Barbara Orzechowska pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” ze specjalizacją wychowawczą), ponadto studia podyplomowe: „Edukacja Początkowa i Reedukacja” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł terapeuty pedagogicznego uzyskała realizując studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania” w WSSE w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel przedszkolny, nauczyciel wspomagający,

terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przedszkolu, w szkołach

podstawowych.

W poradni pracuje z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym prowadząc zajęcia terapii pedagogicznej. Prowadzi trening słuchowo-językowy dla dzieci sześcioletnich oraz zajęcia „Gimnastyka mózgu. Oswoić pamięć i koncentrację”

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:34