Barbara Kalinowska Pedagog terapeuta, logopeda, logopeda, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej (dawniej WSPS) na kierunku pedagogika specjalna w zakresie logopedii oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie edukacji początkowej i reedukacji. Jest terapeutą metody Warnkego I° i II° oraz metody RehaCom, a także specjalistą w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych oraz Integracji Sensomotorycznej (SI) I°. W poradni zajmuje się terapią pedagogiczną. Ponadto pracuje w innych warszawskich placówkach oświatowych jako logopeda.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:24