Alina Kaczmarczyk Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany

W 1999 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe i uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu Terapii Pedagogicznej w WSS-E w Warszawie. W 2009 r. uzyskała tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej, a w 2010 r. certyfikat instruktora Dziecięcego Masażu Shantala wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala. W 2011 r. uzyskała certyfikat Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, zaś w 2011 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt w Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz z Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie. Zdobyła uprawnienia do stosowania Narzędzia M-CHAT-R do monitorowania rozwoju dziecka (od 2015 r.) oraz SAT-II w 2016 r. (prowadzenia diagnozy i terapii uwagi słuchowej). W 2015 r brała udział w projekcie UW i fundacji SYNAPSIS służącym wystandaryzowaniu norm do oceny rozwoju psychoruchowego dzieci do 3 roku życia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie wielospecjalistycznej diagnozy i terapii małego dziecka.

Prowadzi szkolenia dla rodzin adopcyjnych w Mazowieckim Ośrodku Adopcyjnym oraz warsztaty i wykłady dla nauczycieli.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychoruchowego rozwoju niemowląt i dzieci do 3 roku życia oraz diagnozą dysleksji rozwojowej i diagnozą pedagogiczną w dziale orzecznictwa.

Ostania aktualizacja: 6 kwietnia 2020 22:14