Agnieszka Wesołowska Dyrektor poradni. Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię kliniczną i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania oświatą. Dyplom z psychoterapii uzyskała w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodymicznym –Ukończyła również Studium Psychoterapii Młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji na Pilickiej i licznych organizacjach pozarządowych. Przez kilka lat prowadziła wykłady i ćwiczenia z psychologii społecznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach, a obecnie współpracuje z Uniwersytetem SWPS.

Ostania aktualizacja: 10 kwietnia 2024 12:17