PRZYCZYNY WCZESNYCH INICJACJI SEKSUALNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY

   Współczesna młodzież dość wcześnie przeżywa inicjację, dotyczy to zarówno papierosów, alkoholu, narkotyków, jak również seksu. Sam fakt podejmowania pierwszych prób nie dziwi, należy jednak zastanowić się, dlaczego po „zakazany owoc” sięgają najmłodsi.

   Dzisiejsze nastolatki coraz częściej uprawiają seks, tak jak piją colę – dla doraźnej przyjemności i zaspokojenia pragnienia z kimkolwiek i gdziekolwiek. To szokujące, lecz niestety prawdziwe.

Młodzież czerpie wiedzę głównie z mediów (głównie Internet, telewizja)             i negatywnych wzorców. Kształtują one seks jako prostą i pozbawioną znaczenia formą bliskości. Wśród młodych ludzi panuje nawet moda na coraz bardziej ekstremalne osiągnięcia w seksie, np. wybór cmentarza jako miejsca aktu seksualnego. Niejednokrotnie inicjatorkami pierwszych kontaktów seksualnych są dziewczęta, które seks traktują jak sport i sposób zaspokojenia fizycznego pragnienia, nie zaś jako element budowania więzi.

   W ostatnich latach nastolatki-zwłaszcza dziewczęta dość wcześnie przechodzą inicjację seksualną.

Przyczyn wczesnej inicjacji seksualnej można się dopatrywać w podwyższonym poziomie życia, szybkim dojrzewaniu dziewcząt, które miesiączkują już w wieku 10-13 lat, jednak nie są to główne przyczyny.

Przyczyną w duże mierze jest:

– szukanie bliskości i ciepła,

– skompensowanie potrzeb uczuciowych, nie zaspokojonych w rodzinie,

– upewnianie się w swojej atrakcyjności,

– podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości,

– chęć udowodnienia dorosłości,

– chęć zaimponowania rówieśnikom,

– zwrócenie na siebie uwagi,

– ucieczka od niepowodzeń szkolnych i konfliktów z rodzicami,

– ucieczka przed nudą i monotonią,

– lęk przed utratą partnera.

Powyższe czynniki powodują, że w Polsce prawie 52,5% dziewcząt przeżywa inicjację seksualną przed ukończeniem 19 roku życia (wśród 15-latek 9,5% miało stosunki seksualne, wśród 16-latek 17%) natomiast 34% chłopców rozpoczyna życie seksualne w wieku 15 lat.

Przytoczone czynniki sprowadzają się do problemów emocjonalnych i poszukiwania więzi z drugim człowiekiem. Współczesna kultura narzuciła nam przekonanie, że można więzi te osiągnąć poprzez zaangażowanie fizyczne.

Media, czasopisma, itp. często deformują prawdę o seksie, przekazują tylko część faktów. Psycholodzy i socjolodzy specjalizujący się w manipulacji odbioru podają, iż media stają się często jedynym wskaźnikiem zachowań kształtujących osobowość młodego człowieka.

Jedną z zasadniczych przyczyn wczesnej inicjacji seksualnej jest również brak konsekwencji ze strony dorosłych. Często krytykują nastolatków, ale jasno nie sprecyzują stanowiska wobec wczesnego seksu, nie potrafią wykazać szacunku dla seksualności człowieka.

To dorośli powinni uczyć odpowiedzialnego seksu oraz umiejętności mówienia

„nie”. Dzieci potrzebują konkretnych norm, zasad i stabilnej hierarchii wartości.

  Ten „pierwszy raz” jest najczęściej przypadkowy, często bez zabezpieczenia. Nastolatki nie radzą sobie z popędem płciowym, rodzą 1-3% dzieci.

Wielu młodych ludzi zgadza się na ten „pierwszy raz” by mieć to z głowy,

i nie mieć problemu. W dzisiejszych czasach dziewictwo jest balastem, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Jest powodem do wstydu, a nie dumy.

Często 15-16 –latki, które nie miały jeszcze kontaktów seksualnych są wyśmiewane i szykanowane przez swoich rówieśników, którzy doświadczyli już inicjacji seksualnej.

   Coraz większym problemem staje się prostytucja młodych dziewcząt (zwanych przez nie sponsoringiem) oraz sprzedawanie swojego dziewictwa na aukcjach internetowych.

Zgodnie w wynikami badań społecznych zjawisko prostytuowania się młodych dziewczyn nie zawsze jest efektem biedy w domu rodzinnym. Częściej chodzi o ubóstwo emocjonalne. Rodzice nie rozmawiają z dziećmi o miłości i uczuciach, więc młodzi ludzie seks zaczynają traktować instrumentalnie. Temat seksu w wielu domach nie istnieje.

Konsumpcyjny styl życia, media propagujące luksusowe życie, koleżanki chwalące się nowymi ubraniami, gadżetami, kosmetykami – to wszystko w kontraście z życiem w biedzie, jest bodźcem popychającym młode dziewczęta do zasmakowania życia u boku sponsora lub sprzedania swojego dziewictwa.

   Niski wiek w momencie podjęcia życia seksualnego, szczególnie przez dziewczęta może powodować późniejsze problemy psychiczne w postaci niskiej samooceny, depresji, prób samobójczych, a także wchodzenia w inne ryzykowne zachowania, w tym podejmowanie współżycia z wieloma partnerami, prostytucja, uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Opracowała:

Agnieszka Nidzielska

psycholog

Ostania aktualizacja: 30 kwietnia 2020 15:05