Procedury postępowania dla rodziców i dzieci i pracowników poradni

Procedura postępowania dla Rodziców, Dzieci i Młodzieży korzystających z opieki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 wprowadza działania na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach działań prewencyjnych przekazujemy Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wizyty w poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu wejścia na umówione godziny.
 2. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się na umówioną godzinę.
 3. Dziecko i osoba towarzysząca musi być bezwzględnie zdrowa. W związku z tym rodzic/opiekun wypełnia przed wizytą ankietę dotyczącą stanu zdrowia swojego i dziecka lub samego dziecka (kiedy tylko dziecko uczestniczy w zajęciach). Taką ankietę weryfikuje specjalista prowadzący diagnozę/zajęcia. W przypadku, gdy w ankiecie rodzic zaznaczy, ze dziecko posiada objawy infekcji nie będzie mogło być przyjęte na diagnozę/zajęcia. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany inny termin wizyty.
 4. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny bądź dziecko ma objawy infekcji (katar/kaszel/gorączka/bóle mięśni/biegunka/bóle brzucha itp.), rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty.
 5. Osoby chore nie będą przyjmowane.
 6. W korytarzu poradni przebywają tylko osoby umówione na konkretną godzinę.
 7. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic.
 1. Środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
 2. Po wejściu do budynku należy podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie, dzieci do 6 roku życia nie muszą dezynfekować rąk, zalecane jest jednak dokładne umycie rąk wodą mydłem.
 3. Po wejściu do poradni rodzic/opiekun wraz z dzieckiem powinien udać się pod wskazany przez osobę z sekretariatu gabinet i oczekiwać na przyjęcie przez psychologa/pedagoga. W przypadku gabinetów znacznie oddalonych od wyjścia specjalista wychodzi po rodzica i dziecko a następnie prowadzi do właściwego gabinetu.
 4. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz.
 5. Wszyscy są zobowiązani do zachowania zachowania higieny kaszlu i kichania ( w zgięcie ręki) – instrukcja na ścianie Poradni.
 6. W sytuacji spóźnienia pracownika, obsługa Poradni kieruje rodzica/opiekuna do strefy oczekiwania.
 7. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

 1. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.
 3. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Czyste maseczki i przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w wyodrębnionych i opisanych szafkach.
 4. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
 1. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
 1. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkami do dezynfekcji.
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po każdym spotkaniu diagnostycznym. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.
 • Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.
 • Regularnie będą czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty.
 • Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.
 1. Należy wdrożyć procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

Ostania aktualizacja: 4 listopada 2022 13:26