Zajęcia terapeutyczne

 • Terapia integracji sensomotorycznej
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci 0-12 m-cy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia trudności matematycznych
 • Terapia pedagogiczna
 • Bajkoterapia
 • Terapia Warnkego
 • Terapia ręki
 • Terapia odruchów pierwotnych
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i mlodzieży
 • Psychoterapia rodzinna
 • Psychoterapia relacji rodzic małe dziecko
Ostania aktualizacja: 13 października 2020 20:28