wsparcie psychologiczne dla uczniów

Wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na pomocy i wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży. Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią.

Specjaliści z w poradni Na Mińskiej dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00

tel . 516 779 357

psycholog@ppp4.edu.pl

pedagog@ppp4.edu.pl

Ostania aktualizacja: 27 marca 2020 19:22