wsparcie psychologiczne dla rodziców


Pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji – bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerami: 510 205 050 (UdR)519 047 372 („MOP”)w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem: 519 047 370 (UdR)Poradą służą rodzicom także poradnie dzielnicowe

Specjaliści z naszej poradni są dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 8-19

tel. 5167793 57

psycholog@ppp4.edu.pl

pedagog@ppp4.edu.pl

Ostania aktualizacja: 27 marca 2020 19:25