wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online. Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole. Na merytoryczne pytania odpowiadają  nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Do Państwa dyspozycji pozostają również pedagodzy z poradni na Mińskiej. Dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 pod numerem telefonu 516 779 357 oraz pedagog@ppp4.edu.pl

Ostania aktualizacja: 25 marca 2020 11:25