Aktualności

22 kwietnia, 2022 3:12 pm

„Profilaktyka zdrowia psychicznego” – Dni otwarte

„Profilaktyka zdrowia psychicznego” Dni otwarte – indywidualne konsultacje wspierające dla uczniów, rodziców i nauczycieli będących w kryzysie emocjonalnym w związku z pandemią wywołaną Covid – 19. Jeśli Twoje samopoczucie uległo pogorszeniu, doświadczasz trudności, których wcześniej nie miałeś lub uległy nasileniu, zastanawiasz się nad własną kondycją psychiczną lub kogoś  w swoim otoczeniu,  zastanawiasz się jak możesz […]

4 marca, 2022 12:01 pm

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Z UKRAINY 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Z UKRAINY  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 zaprasza Rodziców z Ukrainy z rejonu Poradni, którzy przeżywają teraz trudny czas. Tworzymy przestrzeń do wymiany myśli, emocji i doświadczeń. Jesteśmy przekonane, że dzielenie się trudnymi przeżyciami z innymi, pomaga w zmniejszeniu lęku i napięcia. Odbędzie się sześć spotkań, w soboty, w godzinach 10:00-12:30. Grupę poprowadzą […]

25 lutego, 2022 11:37 am

Wsparcie psychologiczne dla osób pochodzących z Ukrainy

Wszystkich podopiecznych naszej Poradni, którzy w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę potrzebują wsparcia psychologicznego, dzieci pochodzące z Ukrainy, ich rodzice, osoby których bliscy są obecnie zagrożeni z powodu wybuchu wojny zapraszamy do kontaktu. Pod nr telefonu 22 810 20 29 sekretariat poradni ustali termin spotkania spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, interwentem kryzysowym. Konsultacje z psychologiem prowadzone […]

16 marca, 2021 1:22 pm

Szkolenie „Zagrożenia cyberprzestrzeni”

Dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają w cyberprzestrzeni. Internet pozwala na rozwijanie kontaktów z innymi ludźmi i naukę. Jest też miejscem przemocy rówieśniczej, która często pozostaje poza wiedzą osób dorosłych. Pomocna można być wiedza o tym, co zagraża Państwu dzieciom w internetowej aktywności. Zapraszamy Rodziców i Opiekunów na szkolenie „Zagrożenia cyberprzestrzeni”. Odbędzie się ono […]

18 lutego, 2021 9:58 pm

Ogłoszenie

uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałęnr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z póź. zmian.) organ prowadzący szkołę lub placówkę […]

8 stycznia, 2021 2:39 pm

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych

Zapraszam na zajęcia dla dzieci 5-6 letnich rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, uczące współdziałać w grupie „Łamigłówki mądrej główki” Odbędą się w środę 13 stycznia w godzinach 14-15. Zapisy w sekretariacie poradni pod numerem telefonu 22 810 20 29. Liczba miejsc ograniczona.