Aktualności

8 maja, 2020 9:50 am

Spełnianie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą

„EDUKACJA DOMOWA” Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 […]

17 kwietnia, 2020 2:09 pm

Warszawska Siec Pomocy Dzieciom

Nasza Poradnia działa w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom (WSPD) – udziela kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym oraz ich rodzinom. Oferujemy: diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci, pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie, wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego, pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie […]

25 marca, 2020 11:42 am

sekretariat poradni

sekretariat poradni pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod nr telefonu 22 810 20 29 oraz adresem ppp4@edu.um.warszawa.pl odbiór i wydawanie dokumentów od poniedziałku do środy

25 marca, 2020 11:33 am

wsparcie psychologiczne dla uczniów

Wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne koncentrują się na pomocy i wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży. Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią. Specjaliści z w poradni Na Mińskiej dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. […]

25 marca, 2020 11:25 am

wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online. Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole. Na merytoryczne pytania odpowiadają  nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Do Państwa dyspozycji pozostają również pedagodzy z poradni na Mińskiej. Dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 pod […]

25 marca, 2020 11:21 am

wsparcie psychologiczne dla rodziców

Pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji – bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została […]

24 marca, 2020 1:32 pm

dyżur psychologa i pedagoga

DYŻUR TELEFONICZNY od poniedziałku do piątku 8:00-19:00 tel. +48 516 779 357 DYŻUR PEDAGOGA: pedagog@ppp4.edu.pl godz. 8:00-12:00 DYŻUR PSYCHOLOGA psycholog@ppp4.edu.plgodz. 12:00-19:00

16 marca, 2020 11:09 am

w trosce o wspólne bezpieczeństwo i konieczność ograniczania kontaktów bezpośrednich: Poradnia zawiesza zajęcia grupowe i terapeutyczne oraz wstrzymuje planowe przyjęcia indywidualne dzieci, uczniów i rodziców. Wszelkie sprawy dotyczące statutowych działań Poradni będą załatwiane za pośrednictwem poczty, środków komunikacji internetowej lub telefonicznie. Udzielanie świadczeń psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji będzie prowadzone […]

14 marca, 2020 5:00 pm

Zalecenia w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na wspólne bezpieczeństwo zalecane jest, o ile tylko to możliwe, pozostawanie w domach i ograniczanie kontaktów bezpośrednich. Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej i mailowej i prosimy o wybieranie tej formy kontaktu z nami. Pracujemy nad dostosowaniem form naszej pracy do wymogów bezpieczeństwa. Prosimy o […]

11 marca, 2020 12:38 pm

Zmiany tymczasowe w organizacji pracy poradni

Odwołane zostają dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., (z wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z placówkami). W przypadku jakichkolwiek nowych okoliczności będą podejmowane konieczne działania.