„BAJKOTERAPIA” zajęcia grupowe


Zajęcia będą odbywały się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie ul. Mińska 1/5.

Planowany termin zajęć: wtorki 17.00-18.00 rozpoczęcie zajęć po utworzeniu się grupy.

osoby prowadzące zajęcia:  Olga Markowska- psycholog, Katarzyna Jędrzejczak- pedagog specjalny


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci nieśmiałych w wieku 5-6 lat, z uwagi na charakter zajęć (w pracy z bajką używana jest przenośnia, abstrakcją), przyjmowane będę dzieci nie posiadające Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na spektrum autyzmu. 

ANKIETA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDCZsOm6itN1EkK9XtbSVzIZUQ1NKUDJYNlJRUEo2VFBZVUZZTUhXQldRWi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDCZsOm6itN1EkK9XtbSVzIZUQ1NKUDJYNlJRUEo2VFBZVUZZTUhXQldRWi4u
Ostania aktualizacja: 13 września 2023 13:56