w trosce o wspólne bezpieczeństwo i konieczność ograniczania kontaktów bezpośrednich:

Poradnia zawiesza zajęcia grupowe i terapeutyczne
oraz wstrzymuje planowe przyjęcia indywidualne dzieci, uczniów i rodziców.

Wszelkie sprawy dotyczące statutowych działań Poradni będą załatwiane za pośrednictwem poczty, środków komunikacji internetowej lub telefonicznie.

Udzielanie świadczeń psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji będzie prowadzone w formie on-line lub telefonicznie. W sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu możliwy jest kontakt indywidualny.

Wszystkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco.
W sytuacjach pilnych i kryzysowych będziemy reagować z troską o wspólne bezpieczeństwo.

Ostania aktualizacja: 16 marca 2020 11:09