Iwona Barcikowska Pedagog terapeuta, logopeda. Nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie- kierunek teologia.

Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie-specjalność terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ma bogate doświadczenie w pracy z uczniami w różnym wieku ( praca w szkole podstawowej i gimnazjum), współpracowała z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, prowadząc zajęcia na temat dysleksji, jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

W poradni zajmuje się dziećmi z grupy ryzyka dysleksji. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, a także treningi: słuchowy i ortograficzny. W ramach konsultacji udziela wskazówek rodzicom dzieci z trudnościami w nauce, udostępnia materiały do pracy w domu.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, prelekcje dla studentów, jest opiekunem praktyk.

Ostania aktualizacja: 6 kwietnia 2020 22:52